Пользовательское соглашение

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (далі за текстом – Договір)

Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

Визначення термінів:

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СВП ПЛЮС», ідентифікаційний код: 37244754; адреса для листування: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 28-А; e-mail: eshop@samsung-online.com.ua

Клієнт – особа, яка бажає придбати у Продавця товар або послугу шляхом укладення електронної угоди через Інтернет-магазин. Клієнт зобов'язаний надати Продавцю інформацію про себе, необхідну для укладення електронних угод, шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису, або іншим способом ідентифікувати себе в інформаційній системі, як суб'єкт електронної комерції, шляхом введення (створення) спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у такій системі. Ідентифікація може відбуватися шляхом створення електронного кабінету в Інтернет-магазині та/або зазначення своїх ПІБ, електронної адреси та контактного номера телефону при реєстрації.

Сторони – спільно Продавець і Клієнт (кожен окремо – Сторона).

Сайт – www.samsung-online.com.ua

Інтернет-магазин – засіб (платформа), що розміщений на Сайті, для пропонування та реалізації товару, роботи чи послуги Продавцем та партнерами Продавця шляхом укладення електронної угоди з Клієнтом.

Оферта – пропозиція Продавця Клієнту укласти Договір на умовах, викладених тут. Оферта вважається прийнятою після її Акцепту.

Акцепт – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом публічної пропозиції Продавця на укладення Договору (Оферти) стосовно товарів та/або послуг, інформація про які зазначена на Сайті.

Комерційне електронне повідомлення – повідомлення в будь-якій формі, метою якого є пряме або опосередковане просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи, що здійснює господарську діяльність.

Порядок укладення Договору через Інтернет-магазин:

Продавець, шляхом розміщення інформації на Сайті пропонує Клієнтові укласти електронний договір купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про які зазначена на Сайті (Оферта). Клієнт, обравши товар і/або послугу, що його цікавить, шляхом ідентифікації себе в інформаційній системі, вчиняє дію, що свідчить про прийняття Оферти Продавця на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про які зазначена на Сайті і дає відповідне підтвердження шляхом заповнення всіх граф (формулярів), необхідних для оформлення замовлення та подальшого укладення електронного Договору (Акцепт).

Після отримання від Клієнта Акцепту Продавець відправляє на електронну адресу Клієнта підтвердження замовлення та/або підтверджує його за контактним номером телефону Клієнта. З цього моменту Договір вважається укладеним.

У випадку відсутності товару в Продавця на складі, або з інших обґрунтованих підстав, в зв’язку з якими Продавець не може виконати умови Договору, Продавець повідомляє про це Клієнта таким же способом.

Продавець, уклавши з клієнтом електронний Договір, бере на себе зобов'язання самостійно, або за допомогою третіх осіб-перевізників, поставити Клієнту товар та/або послугу в кількості, якості, в строки та в місце, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

Поставка товару та/або послуги здійснюється за умови попередньої оплати Клієнтом повної їх вартості, якщо Сторони не домовилися про інший порядок оплати. За згодою Сторін оплата може бути здійснена після передачі товару/надання послуги Клієнту, з відстроченням чи розстроченням платежу, іншим не забороненим законодавством способом. Бажаний порядок оплати обирається Клієнтом при оформленні замовлення шляхом вибору відповідних опцій у формі замовлення, що розміщена на Сайті, після чого він підтверджується (або відхиляється) Продавцем.

При передачі товару та/або послуги Продавець зобов'язаний забезпечити Клієнту можливість перевірити товар, а Клієнт зобов'язується перевірити відповідність товару щодо кількості, якості та технічних характеристик, узгоджених в замовленні.

Клієнт зобов'язується перевірити комплектацію, зовнішній вигляд і належну якість товару під час його отримання.

Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Клієнта в момент передачі йому товару. Клієнт самостійно несе відповідальність за схоронність товару після його отримання.

Клієнт зобов'язується ознайомитися із супровідною документацією на товар до моменту його використання за призначенням.

Гарантійний строк (строк, протягом якого Виробник або Продавець гарантує якість товару, за умови дотримання Клієнтом правил користування зазначених у супровідній документації на товар) і умови виконання гарантійних зобов'язань на замовлений товар вказується в гарантійному талоні, який додається до кожної одиниці товару в письмовій формі або електронній формі, яка може бути розміщена на офіційному веб-сайті виробника та/або продавця.

Цим Клієнт підтверджує, що дає свою добровільну згоду на обробку особистих персональних даних (включаючи їх збір, обробку, зберігання і використання), а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти. Мета збору та використання персональних даних – підтвердження права Клієнта на укладення цього договору (перевірка цивільної дієздатності), інформування Клієнта про виконання, а також зміну умов або відмову від виконання договору, у випадку, якщо це передбачено умовами договору або законодавством, проведення маркетингових досліджень (результати таких досліджень не відображатимуть персональні дані Клієнта) та повідомлення про новини та акції Продавця. Клієнт поінформований, що має право за своїм письмовим запитом, направленим Продавцеві, відмовитися від збору та обробки всіх або частини його персональних даних, вимагати їх видалення з бази персональних даних Продавця. При цьому Клієнт усвідомлює, що певні послуги та сервіси Інтернет-магазину (в тому числі електронний кабінет користувача) виявляться для нього недоступними в силу того, що вони не можуть функціонувати без використання персональних даних користувача.

Цим Клієнт надає свою згоду на отримання від Продавця Комерційних електронних повідомлень.

Цим Клієнт підтверджує та дає свою добровільну згоду на запис, обробку, зберігання, використання, передачу та розповсюдження всіх телефонних розмов з Продавцем, що стосуються умов цього договору, а також щодо оформлення Клієнтом замовлення на Сайті та його використання. Мета збору та використання телефонних розмов – підтвердження права Клієнта на укладення цього, інформування Клієнта про виконання, а також зміну умов або відмову від виконання договору, у випадку, якщо це передбачено умовами договору або законодавством, проведення маркетингових досліджень (результати таких досліджень не відображатимуть персональні дані Клієнта), а також підвищення якості обслуговування. Клієнт поінформований, що має право за своїм письмовим зверненням, направленим Продавцеві, відмовитися від запису, зберігання та обробки всіх або частини його телефонних розмов з Продавцем, вимагати їх видалення з бази даних Продавця.

У випадку оформлення споживчого кредиту, отримання іншої фінансової послуги, які надають банки (фінансові установи) через Інтернет-магазин, зокрема: АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код: 14282829, банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.), АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код: 23494714, ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011 р.), АТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750, банківська ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011 р. і Генеральна ліцензія НБУ №75-2 від 06.10.2016 р.), АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570, ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р.), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352, ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 р.) з метою придбання товару та/або послуги Продавця згідно цього договору, шляхом заповнення форми на цьому сайті в мережі Інтернет та натискання кнопки підтвердження Клієнт погоджується з передачею Продавцем банкам (фінансовим установам) всіх персональних даних, що запитуються ними для розгляду можливості надання кредиту. Продавець не несе відповідальності за подальше використання банком (фінансовою установою) зібраних таким чином персональних даних Клієнта. Також з метою найбільш коректного та неупередженого прийняття рішення банками (фінансовими установами) щодо можливості видачі кредиту Покупець надає згоду на перевірку такими установами інформації в будь-яких бюро кредитних історій України з метою з’ясування відомостей, що стосуються виконання Покупцем взятих на себе обов’язків за кредитними договорами.

Всі правовідносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України, в тому числі відповідними положеннями Цивільного кодексу України, що стосуються договору купівлі-продажу.